Skilmálar

Nathan & Olsen hf. – Klettagörðum 19 – 104 Reykjavík – Sími 530 8500 – Vsk nr. 11388

Útkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu

Pantanir þurfa að berast fyrir kl. 15:00 til að vera afgreiddar næsta virka dag. Ef pöntun kemur inn eftir kl. 15:00 bætist við afgreiðslugjald sem nemur 7.000 kr. án vsk ef pöntun á að vera afgreidd næsta virka dag.
Ef panta skal dagvöru (ferskvöru) þá þarf pöntun að berast fyrir kl. 12:00 til að vera afgreidd næsta virka dag.

Allar pantanir sem eru yfir 20.000 kr. án vsk. eru sendar á kostnað Nathan & Olsen. Ef pöntun nær ekki tilsettu lágmarki, leggst 7.000 kr. afgreiðslugjald á pöntunina hvort sem hún er send eða sótt.

Útkeyrsla á Akureyri

Pantanir þurfa að berast fyrir kl. 11:00 til að vera afgreiddar samdægurs. Pantanir þurfa að berast fyrir kl. 15:00 til að vera afgreiddar næsta virka dag. Ef panta skal dagvöru (ferskvöru) þá þarf pöntun að berast fyrir kl. 11:00 til að vera afgreidd næsta virka dag.

Allar pantanir sem eru yfir 20.000 kr. án vsk. eru sendar á kostnað Nathan & Olsen. Ef pöntun nær ekki tilsettu lágmarki, leggst 7.000 kr. afgreiðslugjald á pöntunina hvort sem hún er send eða sótt.

Útkeyrsla á landsbyggðinni

Nathan & Olsen sendir allar vörur á landsbyggðina með Flytjanda. Allar pantanir sem eru yfir 40.000 kr. án vsk. eru sendar á kostnað Nathan & Olsen. Vara er afhent í næstu vöruafgreiðslu Flytjanda. Ef pöntun nær ekki tilsettu lágmarki, leggst 7.000 kr. afgreiðslugjald á pöntunina hvort sem hún er send eða sótt.

Allar pantanir þurfa að berast daginn fyrir brottför.

Sóttar pantanir

Um sóttar pantanir í vöruhús gilda sömu skilmálar og um aðrar vöruafhendingar, þ.e. pantanir verða að berast fyrir kl 12:00 ef um dagvöru (ferskvöru) er að ræða, annars fyrir kl. 15:00 næsta virka dag fyrir sótta pöntun. Lágmarkspöntun er 20.000 kr. án vsk. Ef pöntun nær ekki þeirri upphæð bætist þjónustugjald við sem nemur 7.000 kr. án vsk.

Þurfi viðskiptavinur að fá vörur fyrr er hægt að panta fyrir kl. 10:00 á afhendingardegi en þá bætist við 7.000 kr. flýtiafgreiðslugjald. Vöruafhending fer almennt ekki fram um helgar og á lögbundnum frídögum.

Afhendingar á vörum fara fram á virkum dögum á tímabilinu milli kl. 7:00 – 16:00. Vöruafhending á heimilisfang viðskiptavinar fer almennt ekki fram um helgar og á lögbundnum frídögum.

Ef viðskiptavinur er í vanskilum, þarf greiðsla útistandandi reikninga að berast fyrir kl. 11:00 daginn fyrir skilgreindan afhendingardag til að Nathan & Olsen geti afhent viðskiptavini vörur.

Dagvörur

Verð á vörum frá þriðja aðila (dagvörur*) eru breytileg frá degi til dags. Vörurnar eru háðar verðum/skilmálum birgjans og eru verðin á heimasíðu Nathan & Olsen einungis til viðmiðunar. Endanlegt verð birtist á reikningi. Ef pöntuð dagvara er ekki til hjá þriðja aðila mun fyrirtækið leitast við að bjóða staðkvæmdavöru.
*Með dagvöru er átt við ferskvöru sem pöntuð er frá þriðja aðila.

Dagvöru / ferskvöru er ekki hægt að skila.

Vörur frá þriðja aðila:
Bananar
Kjarnafæði
Mjólkursamsalan
Myllan
Emmessís
Hafið
Mata
Norðanfiskur
Fiskkompaní (norðurland)
Matur og Mörk (norðurland)

Vöruskil

Ef skila á vöru (hver sem ástæðan er), skal kaupandi koma athugasemdum til skila til starfsmanna Nathan & Olsen innan 48 klst frá móttöku vöru.

Gallaðar eða rangt afgreiddar vörur utan höfuðborgarsvæðisins og Akureyrar skulu endursendar með Flytjanda. Kreditreikningur er gerður þegar varan kemur í hús.

Hafi vara skemmst í meðhöndlun starfsmanna þriðja aðila (t.d. flutningsaðila) eða misræmi er á milli fjölda afhentra vara og vörufylgisskjali, þarf móttakandi vöru að gera athugasemd við flutningsaðila við vöruafhendingu.

Dagvöru / ferskvöru (mjókurvörur, ávextir, grænmeti, brauðmeti og kjöt) er ekki hægt að skila.

Reikningsviðskipti

Hafi verið samið um annan greiðslumáta en staðgreiðslu eða greiðslur með greiðslukorti skal Nathan & Olsen senda út reikning fyrir selda vöru. Gjalddagi reiknings fer eftir viðskiptaskilmálum á milli Nathan & Olsen og viðskipavina sinna. Reiknast dráttarvextir á reikninga sem greiddir eru eftir eindaga í samræmi við lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Við vanskil reikninga reiknast dráttarvextir frá eindaga til greiðsludags. Athugasemdir vegna útgefinna reikninga skulu berast fjármálasviði Nathan & Olsen innan 10 daga frá útgáfudegi reiknings. Verði ágreiningur um fjárhæð reiknings er viðskiptamanni einungis heimilt að bíða með greiðslu á þeirri fjárhæð sem raunverulegur ágreiningur er um.

Stór hluti af vörusafni Nathan & Olsen er afgreitt og reiknisfært eftir vigt. Nathan & Olsen leytast eftir því að afgreiða sem næst þeirri þyngd sem viðskiptavinur pantar. Endanlegur reikningur miðast ávallt við endanlega þynd vörunnar við afgreiðslu.

350 kr. seðilgjald leggst á alla greiðsluseðla.

Lög og varnarþing

Íslensk lög skulu gilda um viðskiptaskilmála þessa, samninga og eftir atvikum tilboð sem Nathan & Olsen gerir við viðskiptavini sína. Ágreining um framkvæmd samnings skulu Nathan & Olsen og viðskiptavinur leitast við að leysa með samkomulagi. Ef ekki næst samkomulag skulu ágreiningsmál rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Heimilt er að vísa ágreiningi til gerðardóms ef báðir aðilar eru því samþykkir og skulu lög nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma gilda um málsmeðferð fyrir gerðardómi.